Deze actie is afgelopen!


Steven Kruijswijk is onze held van de Giro en gaat vol voor goud, ga jij ook voor goud? Plaats op Facebook of Instagram waarom jij of iemand die je kent deze wandsteun moet winnen en maak kans.


Wat moet je doen?

  • Ga naar de Facebook pagina van Roasted Fix of FietsOphangen.nl
  • Reageer op het Facebook-bericht van deze actie en noem daarin waarom jouw fiets of fixie een mooi plekje aan deze wandsteun verdient.
  • Alles is toegestaan, hoe origineler hoe beter.
  • En dan is het wachten tot 10 juni 2016, dan weet je of je de prijs gewonnen hebt.

Steven-Kruijswijk_Giro_Actie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Steven gaat voor goud actie” van Roasted Fix en FietsOphangen.nl.

1. Algemeen

Deze actie wordt georganiseerd door Roasted Fix en FietsOphangen.nl. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de actie of onderdelen van de actie te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.

Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is FietsOphangen.nl, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van FietsOphangen.nl danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven of diens social media kanalen kan geen rechten worden ontleend.

Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van een wandsteun aan de winnende deelnemer die deze prijs rechtmatig gewonnen hebben.

2. Deelname

Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.

Voor deelname aan het promotionele kansspel worden geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.

De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens up-to-date en volledig zijn.

De deelnemer dient minimaal 16 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.

FietsOphangen.nl is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.

Door deelname aan het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan FietsOphangen.nl om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van FietsOphangen.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en krijgt persoonlijk bericht.

3. Speelwijze

Een deelnemer aan het promotionele kansspel is een ieder die binnen zijn reactie een goede reden geeft waarom hij / zij de wandsteun van FietsOphangen.nl zou moeten winnen.

Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar er kan er maar één winnen.

Alle inzendingen worden eigendom van Roasted Fix en FietsOphangen.nl.

4. Vaststelling Winnaars

De winnaar van de prijs worden per e-mail en social media geïnformeerd. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.

De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via Facebook en een persoonlijke e-mail te melden om de prijs te ontvangen.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Publicatie

Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan FietsOphangen om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

6. Prijs

Deelnemers maken kans op de prijs zoals vermeld staan op de actiepagina.

7. Aansprakelijkheid

FietsOphangen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.

FietsOphangen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.

FietsOphangen.nl verleent geen garanties op de te verstrekken prijs.

Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

8. Slotbepaling

Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.

FietsOphangen.nl behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.

FietsOphangen.nl behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van FietsOphangen.nl.

Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.

Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan FietsOphangen.nl t.a.v. Bart van Delft, Sint Josephstraat 2b, 4901GN Oosterhout.

Deze voorwaarden hebben geen betrekking op aankopen bij FietsOphangen.nl